PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Łukowica Szkoła Podstawowa, Jastrzębie

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Joanna Hebda Przewodniczący komisji
Agnieszka Gradus Zastępca przewodniczącego komisji
Mieczysław Dara Członek komisji
Marek Kędroń Członek komisji
Józef Kęska Członek komisji
Jan Król Członek komisji
Grzegorz Kuzar Członek komisji
Piotr Opoka Członek komisji
Anna Zając Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwa - Jadamwola, Jastrzębie