PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 25 - Precinct address

City Address
m. Chorzów Zespół Szkół Technicznych Nr 2, ul. Powstańców 6a

Obwodowa komisja wyborcza numer 25 - Commission members

Given name and family name Role
Joanna Klimczak Commission chair
Barbara Habraszka Commission vicechair
Jolanta Bielsza Commission member
Weronika Blikowska Commission member
Krystyna Krzywańska Commission member
Dawid Peła Commission member
Rafał Sendla Commission member
Anna Stuchlik Commission member
Wioletta Wackermann Commission member

Precinct boundaries

Go to top Wolności parzyste nr 4-52 i nieparzyste 1-45A