PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Trzebieszów Szkoła Podstawowa w Mikłusach

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Wiesława Krasuska Przewodniczący komisji
Emilia Głuchowska Zastępca przewodniczącego komisji
Marianna Jolanta Grabowiec Członek komisji
Robert Tadeusz Kowalczyk Członek komisji
Renata Nowik Członek komisji
Celina Orzełowska Członek komisji
Barbara Parafian Członek komisji
Elżbieta Maria Szaniawska Członek komisji
Joanna Szyszko-Celińska Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Zaolszynie, Mikłusy, Zembry, Wólka Konopna, Płudy