PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Precinct address

City Address
gm. Smyków Szkoła Podstawowa Miedzierza 79

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members

Given name and family name Role
Janusz Lesiak Commission chair
Teresa Serek Commission vicechair
Marek Bartosiński Commission member
Katarzyna Czerwińska Commission member
Anna Hendel Commission member
Iwona Koza Commission member
Wiesława Lesiak Commission member
Jolanta Pęczkowska Commission member
Magdalena Sawina Commission member

Precinct boundaries

Go to top Cisownik, Matyniów, Miedzierza, Wólka Smolana.