PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 172 - Precinct address

City Address
m. Kraków Szkoła Podstawowa Nr 40, Kraków Pszczelna 13

Obwodowa komisja wyborcza numer 172 - Commission members

Given name and family name Role
Beata Chytkowska Commission chair
Wiesław Zając Commission vicechair
Edward Bożek Commission member
Tomasz Cholewa Commission member
Ireneusz Tadeusz Gazda Commission member
Maria Jastrzębska Commission member
Dominik Nowak Commission member
Danuta Przywara Commission member
Maria Werner-Kaczmarczyk Commission member

Precinct boundaries

Go to top Drukarska, Gutenberga, Jahody, Profesora Wiśniewskiego, Przemiarki, Zachodnia, Zalesie nieparzyste od 39 i parzyste od 20,