PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 84 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Gliwice Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Ligonia 36

Obwodowa komisja wyborcza numer 84 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
WOJCIECH PAPROCKI Przewodniczący komisji
MARIAN PRZYTOCKI Zastępca przewodniczącego komisji
BOGDAN GRADZIK Członek komisji
MIECZYSŁAWA JANOSIK Członek komisji
MACIEJ KOSAREWICZ Członek komisji
STANISŁAWA KWAPIS Członek komisji
MAREK PAJĄK Członek komisji
TERESA RAWŁO-STRZĄDAŁA Członek komisji
ŁUKASZ SINDUT Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Damrota, Norwida, Skargi, Słowackiego.