PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Precinct address

City Address
gm. Smyków Remiza OSP Przyłogi 48

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members

Given name and family name Role
Halina Zbróg Commission chair
Agata Szczerek Commission vicechair
Andrzej Mikołaj Adamczyk Commission member
Katarzyna Bujak Commission member
Beata Janus Commission member
Dariusz Kochel Commission member
Marlena Młodawska Commission member
Józef Serek Commission member
Łukasz Wydra Commission member

Precinct boundaries

Go to top Przyłogi.