PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Precinct address

City Address
gm. Niedźwiedź Szkoła Podstawowa, Poręba Wielka

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Commission members

Given name and family name Role
Lucyna Liberda Commission chair
Stanisław Woźniak Commission vicechair
Agnieszka Aleksandrowicz Commission member
Maria Mysza Commission member
Agnieszka Rataj Commission member
Anna Rataj Commission member
Anna Tram Commission member
Danuta Zając Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo - Poręba Wielka