PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 273 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Kraków Szkoła Podstawowa Nr 123, Kraków Okólna 16

Obwodowa komisja wyborcza numer 273 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Barbara Zugaj Przewodniczący komisji
Andrzej Szymański Zastępca przewodniczącego komisji
Katarzyna Bzdyl Członek komisji
Henryk Czechowski Członek komisji
Mieczysław Karkus Członek komisji
Barbara Maciejewska Członek komisji
Marta Migas Członek komisji
Jolanta Piwowar Członek komisji
Euzebiusz Radłowski Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Na Kozłówce 14, 16, 24, 29, 31, 33, 41, Wlotowa