PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 79 - Precinct address

City Address
m. Ruda Śląska Dom Pomocy Społecznej "Senior", ul. Puszkina 7

Obwodowa komisja wyborcza numer 79 - Commission members

Given name and family name Role
Przemysław Michalczuk Commission chair
Barbara Cebula Commission vicechair
Marek Czaja Commission member
Maciej Kowalski Commission member
Marcin Mol Commission member
Halina Mrozek Commission member
Małgorzata Ratka Commission member

Precinct boundaries

Go to top Dom Pomocy Społecznej "Senior", ul. Puszkina 7