PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 346 - Precinct address

City Address
m. Kraków Szkoła Podstawowa Nr 104, Kraków Os. Wysokie 7

Obwodowa komisja wyborcza numer 346 - Commission members

Given name and family name Role
Agata Pawliszyn Commission chair
Adam Bugajski Commission vicechair
Magdalena Kondraciuk-Legutko Commission member
Elżbieta Niemiec Commission member
Małgorzata Pietras Commission member
Alicja Popiel-Szewczyk Commission member
Urszula Spałek Commission member
Wojciech Ściężor Commission member
Agnieszka Maria Wilińska-Małysa Commission member

Precinct boundaries

Go to top Osiedle Wysokie od 1 do 22 c, Urszulki, Złoczowska