PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 27 - Precinct address

City Address
gm. Olkusz Klub Rolnika w Gorenicach

Obwodowa komisja wyborcza numer 27 - Commission members

Given name and family name Role
Celina Kondek Commission chair
Alina Kocjan Commission vicechair
Leszek Kika Commission member
Mirosław Kluczowski Commission member
Tomasz Kuźniak Commission member
Janina Tylnicka Commission member
Paweł Ziarnik Commission member
Janina Żak Commission member

Precinct boundaries

Go to top SOŁECTWO: Gorenice