PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Precinct address

City Address
gm. Gietrzwałd Wiejski Dom Kultury w Sząbruku

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members

Given name and family name Role
Maria Anastazja Niska Commission chair
Teresa Baranowska Commission vicechair
Anna Behrendt Commission member
Wiesława Gorczyca Commission member
Kamil Kowalski Commission member
Alicja Joanna Puszczało Commission member
Małgorzata Rodziewicz Commission member
Krzysztof Bolesław Rostocki Commission member
Edyta Schilling Commission member

Precinct boundaries

Go to top Unieszewo, Barwiny, Sząbruk, Siła