PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Precinct address

City Address
gm. Alwernia Dom Ludowy w Kwaczale

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Commission members

Given name and family name Role
Kazimiera Bachowska Commission chair
Teresa Korpała Commission vicechair
Żaneta Antosz Commission member
Marcin Hajduk Commission member
Ewelina Olcoń Commission member
Barbara Pater Commission member
Ewelina Siewiorek Commission member
Justyna Tadeusz Commission member
Stanisława Wicher Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo Kwaczała w pełnej granicy administracyjnej