PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 14 - Precinct address

City Address
gm. Kęty Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nowej Wsi, ul. Konarskiego 4

Obwodowa komisja wyborcza numer 14 - Commission members

Given name and family name Role
Lucyna Dubiel Commission chair
Magdalena Gałgan Commission vicechair
Zofia Dudek Commission member
Marcin Gawęda Commission member
Ewa Króliczek Commission member
Jadwiga Malarz Commission member
Agata Mazur Commission member
Marzena Niedziela Commission member
Katarzyna Ryłko Commission member

Precinct boundaries

Go to top Część obszaru Sołectwa Nowa Wieś położona na wschód od drogi głównej Kęty - Oświęcim