PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 13 - Precinct address

City Address
gm. Olkusz Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olkuszu, ul. Kapitana Hardego 11 a

Obwodowa komisja wyborcza numer 13 - Commission members

Given name and family name Role
Jan Kazimierz Słonka Commission chair
Janusz Irla Commission vicechair
Barbara Curyło Commission member
Marcin Gałka Commission member
Teresa, Bożena Głośna Commission member
Iwona Kluczewska Commission member
Agnieszka Nocoń Commission member
Mateusz Ocieczek Commission member

Precinct boundaries

Go to top ULICE: Al. 1000-lecia od nr 1 do nr 15C nieparzyste bez nr 13 i od nr 2 do nr 10 parzyste, Marcina Biema, Kpt. Hardego, Strzelców Olkuskich