PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Precinct address

City Address
gm. Zator Szkoła Podstawowa Grodzisko

Obwodowa komisja wyborcza numer 8 - Commission members

Given name and family name Role
Stanisław Bendzera Commission chair
Kinga Witek-Miętka Commission vicechair
Adam Buras Commission member
Barbara Klaja Commission member
Jadwiga Kluska Commission member
Lidia Piórowska Commission member
Maria Surzyn-Twardowska Commission member
Aniela Szczyżyca Commission member
Marta Warchał Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo: Grodzisko