PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Oświęcim Szkoła Podstawowa w Rajsku

Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Marcin Halski Przewodniczący komisji
Wojciech Godek Zastępca przewodniczącego komisji
Renata Bańczyk Członek komisji
Daniela Górska Członek komisji
Wojciech Kamiński Członek komisji
Andrzej Łuszczkiewicz Członek komisji
Edyta Malicka Członek komisji
Janusz Płonka Członek komisji
Agnieszka Walus Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwo Rajsko