PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Brody Klub Rolnika w Kuczowie

Obwodowa komisja wyborcza numer 5 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Czesława Koszarska Przewodniczący komisji
Edwarda Jeśko Zastępca przewodniczącego komisji
Anna Klepacz Członek komisji
Renata Krucińska Członek komisji
Agnieszka Krzeszowska Członek komisji
Ernest Kumek Członek komisji
Mirosław Piątek Członek komisji
Urszula Sikora Członek komisji
Małgorzata Zawłocka Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwo Kuczów