PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Precinct address

City Address
gm. Skępe Remiza OSP w Hucie

Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Commission members

Given name and family name Role
Aleksandra Maria Welenc Commission chair
Marzena Kaczorowska Commission vicechair
Monika Chylińska Commission member
Łukasz Ciemiecki Commission member
Sylwia Małgorzata Frymarkiewicz Commission member
Anna Katarzyna Kamińska Commission member
Krzysztof Lewandowski Commission member
Krzysztof Małkiewicz Commission member
Iwona Tumkielska Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo Boguchwała, Sołectwo Ławiczek, Sołectwo Huta