PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 88 - Precinct address

City Address
m. Zabrze Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. Szpitalna 2

Obwodowa komisja wyborcza numer 88 - Commission members

Given name and family name Role
Anna Renata Kupa Commission chair
Krystyna Grażyna Dmytryszyn Commission vicechair
Anna Bednarczyk Commission member
Elżbieta Izabela Bębnik Commission member
Anna Danuta Biskupek Commission member
Beata Eckert Commission member
Wanda Osika Commission member

Precinct boundaries

Go to top Śląskie Centrum Chorób Serca