PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Radoszyce Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach 34

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Joanna Zbroszczyk Przewodniczący komisji
Monika Karasińska Zastępca przewodniczącego komisji
Zofia Lewosińska Członek komisji
Elzbieta Maciążek Członek komisji
Joanna Popiel Członek komisji
Stanisław Tobera Członek komisji
Krystyna Zimińska Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwa: Nadworów, Sęp, Wilczkowice.