PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 413 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Kraków Świetlica Osiedlowa, Kraków Nadbrzezie 18

Obwodowa komisja wyborcza numer 413 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Izabela Szuba Przewodniczący komisji
Miłosz Randjelović Zastępca przewodniczącego komisji
Elżbieta Greguła-Bieniek Członek komisji
Stanisław Kawula Członek komisji
Piotr Kościelniak Członek komisji
Maria Podobińska Członek komisji
Małgorzata Sadowska Członek komisji
Krystyna Walczak Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Cementowa, Dymarek, Gwarecka, Igołomska od 1 do 34, Jezierskiego, Karowa, Martenowska, Młotków, Nadbrzezie, Nenckiego, Ostrów, Popielnik, Rudni, Suchy Jar, Świętego Wincentego, Ziemianek