PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 108 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Sosnowiec Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska 13

Obwodowa komisja wyborcza numer 108 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Marek Chojnacki Przewodniczący komisji
Joanna Ratajczak Zastępca przewodniczącego komisji
Ewa Czerska Członek komisji
Szymon Kulik Członek komisji
Paweł Matuszczyk Członek komisji
Agnieszka Sęk Członek komisji
Maciej Skrzek Członek komisji
Aleksandra Sokołowska Członek komisji
Daria Urgacz Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Jagiellońska nr 13 z oznaczeniami literowymi, Ostrogórska od nr 19 do nr 27a