PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 439 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Kraków Zakład Opiekuńczo - Leczniczy, Kraków Wielicka 267

Obwodowa komisja wyborcza numer 439 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Agnieszka Kuzawińska Przewodniczący komisji
Krzysztof Gutowski Zastępca przewodniczącego komisji
Aniela Dąbrowska Członek komisji
Helena Drużkowska Członek komisji
Jacek Litwicki Członek komisji
Janusz Motyczko Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Zakład Opiekuńczo-Leczniczy