PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 60 - Precinct address

City Address
m. Chorzów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny, ul. Paderewskiego 35

Obwodowa komisja wyborcza numer 60 - Commission members

Given name and family name Role
Urszula Michalik Commission chair
Jolanta Dziadek Commission vicechair
Sławomir Ignacy Commission member
Ewa Łoskot Commission member
Elżbieta Pawełczyk-Bronder Commission member
Zofia Prokopczyk Commission member
Krystian Rusenberger Commission member

Precinct boundaries

Go to top Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny