PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Dobra Szkoła Podstawowa, Wilczyce 109

Obwodowa komisja wyborcza numer 7 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
ELŻBIETA JANIA Przewodniczący komisji
ZOFIA KLIMEK Zastępca przewodniczącego komisji
MAGDALENA GUŁKOWSKA Członek komisji
JUSTYNA JANIA Członek komisji
MAŁGORZATA KUCZAJ Członek komisji
AGNIESZKA MYSZA Członek komisji
WŁADYSŁAW PODGÓRNI Członek komisji
TERESA SZYRSZEŃ Członek komisji
DOROTA ZAWADA Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwo - Wilczyce