PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Klucze Dom Kultury "Papiernik" w Kluczach

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Aleksandra Roman Przewodniczący komisji
Łukasz Pałka Zastępca przewodniczącego komisji
Adam Binek Członek komisji
Paweł Chłosta Członek komisji
Zuzanna Kocjan Członek komisji
Nina Skalska Członek komisji
Katarzyna Szczurek Członek komisji
Ewa Witkowska Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Klucze wieś