PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Słopnice Filia Szkoły Podstawowej Nr 1, Słopnice - Granice

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Aleksandra Podgórna Przewodniczący komisji
Elżbieta Banach Zastępca przewodniczącego komisji
Joanna Bełżek Członek komisji
Cecylia Gaik Członek komisji
Łukasz Kaim Członek komisji
Maria Kwiatkowska Członek komisji
Danuta Podgórna Członek komisji
Teresa Szewczyk Członek komisji
Grzegorz Ślazyk Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwo - Słopnice IV