PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 54 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Chorzów Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej im. Kazimierza Jaworka, ul. Siemianowicka 101

Obwodowa komisja wyborcza numer 54 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Stanisława Zwierzykowska Przewodniczący komisji
Bogna Sobczyk Zastępca przewodniczącego komisji
Agnieszka Bazanek Członek komisji
Aron Janecki Członek komisji
Agnieszka Pawlik Członek komisji
Janusz Reinek Członek komisji
Elżbieta Witkowska Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Polski Związek Niewidomych Dom Pomocy Społecznej im. Kazimierza Jaworka