PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Precinct address

City Address
gm. Zator Szkoła Podstawowa Palczowice

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members

Given name and family name Role
Ewa Szmyt Commission chair
Magdalena Matla Commission vicechair
Lidia Chałat Commission member
Monika Chrapek Commission member
Maria Czopek Commission member
Barbara Kamska Commission member
Dariusz Kurzak Commission member
Maria Molenda Commission member
Agata Skwarczyńska Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo: Palczowice oraz miasto Zator, ulice: Grunwaldzka, Kasztanowa, Konopnickiej, Krakowska - od skrzyżowania z ul. Wałową, Nadrzeczna, Orzeszkowej, Wiejska