PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Precinct address

City Address
gm. Kamienica Szkoła Podstawowa, Zalesie

Obwodowa komisja wyborcza numer 4 - Commission members

Given name and family name Role
Anna Duda-Sopata Commission chair
Urszula Kuziel Commission vicechair
Jacek Adamczyk Commission member
Józefa Chlipała Commission member
Teresa Duda Commission member
Stanisława Magdziarczyk Commission member
Marta Opyd Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo - Zalesie