PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 51 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Zabrze Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Buchenwaldczyków 25

Obwodowa komisja wyborcza numer 51 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Jadwiga Teresa Borowska Przewodniczący komisji
Anna Teresa Mądrowicz Zastępca przewodniczącego komisji
Dorota Jadwiga Arciszewska Członek komisji
Barbara Mądrowicz Członek komisji
Alicja Anna Nowak Członek komisji
Maria Jolanta Piotrowicz Członek komisji
Grażyna Anna Szołtysek Członek komisji
Katarzyna Zborowska Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony 1 Maja 17-23 i 16-32, Bohaterów Warszawskich, Buchenwaldczyków, Krasińskiego, Królewska 17-25 i 14-16, Kupki, Roosevelta 1-23 i 2-10, Sądowa, Spichrzowa, Tuwima 1-3a i 2, Wallek-Walewskiego