PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Kołczygłowy Szkoła Podstawowa w Gałąźni Wielkiej

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Izabela Osiak Przewodniczący komisji
Małgorzata Pryba Zastępca przewodniczącego komisji
Marlena Chrystofiak Członek komisji
Anna Dąbrowska Członek komisji
Artur Dolny Członek komisji
Sylwia Gawrych Członek komisji
Beata Krause-Meyer Członek komisji
Ewa Kuklińska Członek komisji
Beata Sudyk Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Gałąźnia Mała, Gałąźnia Wielka, Różki, Sierowo, Zatoki, Świelubie