PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 15 - Precinct address

City Address
gm. Trzebinia Dom Strażaka w Dulowej

Obwodowa komisja wyborcza numer 15 - Commission members

Given name and family name Role
Małgorzata Śnieżek Commission chair
Kinga Rorbach Commission vicechair
Edyta Bączek Commission member
Bożena Chojowska Commission member
Stanisława Gędoś Commission member
Oskar Malczyk Commission member
Anna Przbyła Commission member
Artur Szmolke Commission member
Jacek Zając Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo Dulowa