PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 88 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Zabrze Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. Szpitalna 2

Obwodowa komisja wyborcza numer 88 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Anna Renata Kupa Przewodniczący komisji
Krystyna Grażyna Dmytryszyn Zastępca przewodniczącego komisji
Anna Bednarczyk Członek komisji
Elżbieta Izabela Bębnik Członek komisji
Anna Danuta Biskupek Członek komisji
Beata Eckert Członek komisji
Wanda Osika Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Śląskie Centrum Chorób Serca