PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Świętochłowice lokal użytkowy Spółdzielni Mieszkaniowej ul.Wiślan 9

Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Tomasz Spyra Przewodniczący komisji
Waldemar Miklaszewski Zastępca przewodniczącego komisji
Krzysztof Biskup Członek komisji
Arkadiusz Cesarz Członek komisji
Zygmunt Frydrych Członek komisji
Ewa Josińska Członek komisji
Katarzyna Maniura Członek komisji
Agata Respondek Członek komisji
Renata Sękowska Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Gołęszyców, Ślęzan, Wiślan