PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 424 - Precinct address

City Address
m. Kraków Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, Kraków Kołłątaja 7

Obwodowa komisja wyborcza numer 424 - Commission members

Given name and family name Role
Sebastian Kasperczyk Commission chair
Krzysztof Gałaś Commission vicechair
Danuta Nawrocka Commission member
Teresa Zofia Oleś-Owczarek Commission member
Wojciech Pogudz Commission member
Janina Staudt Commission member
Ludwika Zaczek Commission member

Precinct boundaries

Go to top Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Sióstr Felicjanek