PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Precinct address

City Address
gm. Purda Budynek po Szkole Podstawowej w Giławach

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members

Given name and family name Role
Jolanta Przastek Commission chair
Józef Sobótka Commission vicechair
Barbara Januszewska Commission member
Jolanta Kaczmarczyk Commission member
Rafał Kruszyński Commission member
Anna Olechno Commission member
Katarzyna Piecka Commission member
Małgorzata Sender Commission member
Ewa Sobieska Commission member

Precinct boundaries

Go to top Gąsiorowo,Giławy,Groszkowo,Nerwik,Zaborowo