PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 113 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Gliwice Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Kozielska 8

Obwodowa komisja wyborcza numer 113 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
ANNA PUCICKA Przewodniczący komisji
ELŻBIETA HAWRYLUK Zastępca przewodniczącego komisji
TOMASZ ŁĄTKOWSKI Członek komisji
ELŻBIETA MALISZEWSKA Członek komisji
MARIA NIEMCZYK Członek komisji
ANNA OKOŃSKA Członek komisji
JUSTYNA WINIARSKA Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Kozielska 8