PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Prochowice Szkoła Podstawowa w Kawicach

Obwodowa komisja wyborcza numer 3 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Anna Samborska Przewodniczący komisji
Barbara Marynowska Zastępca przewodniczącego komisji
Bogumiła Brzezińska Członek komisji
Anna Karpicka Członek komisji
Kamil Kurpiński Członek komisji
Ewa Małysa Członek komisji
Sylwia Mikita Członek komisji
Renata Szydłowska Członek komisji
Dariusz Szymański Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Wsie: Kwiatkowice, Rogów Legnicki, Kawice.