PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Precinct address

City Address
gm. Niedźwiedź Dom Ludowy, Niedźwiedź

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Commission members

Given name and family name Role
Jadwiga Cichorz Commission chair
Marcin Ważydrąg Commission vicechair
Beata Berdychowska Commission member
Barbara Cież Commission member
Piotr Domagała Commission member
Anna Liberda Commission member
Barbara Moskała Commission member
Janina Weber Commission member
Halina Zapała Commission member

Precinct boundaries

Go to top Sołectwo - Niedźwiedź