PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Precinct address

City Address
gm. Kołczygłowy Gminny Ośrodek Kultury w Kołczygłowach

Obwodowa komisja wyborcza numer 1 - Commission members

Given name and family name Role
Regina Cyrzan Commission chair
Ewa Jankowska Commission vicechair
Marlena Bronka Commission member
Stanisław Jankowski Commission member
Barbara Kobiela Commission member
Teresa Oreńczak Commission member
Elżbieta Pek Commission member
Aneta Płotka Commission member
Zofia Trawicka Commission member

Precinct boundaries

Go to top Kołczygłowy