PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Bolesław Zespół Przedszkolno - Szkolno - Gimnazjalny w Podlipiu

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Małgorzata Balicka Przewodniczący komisji
Mariusz Pichlak Zastępca przewodniczącego komisji
Danuta Chojowska Członek komisji
Bogusław Chojowski Członek komisji
Marta Grzybek Członek komisji
Anna Kaczyńska Członek komisji
Natalia Pożoga Członek komisji
Antoni Sewastianow Członek komisji
Zdzisława Wiślak Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Krążek, Miedzygórze, Podlipie