PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 104 - Siedziba

Miejscowość Adres
m. Gliwice Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23

Obwodowa komisja wyborcza numer 104 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
ANNA KIECKO Przewodniczący komisji
URSZULA RÓŻAKOLSKA Zastępca przewodniczącego komisji
WERONIKA ADAMCZEWSKA Członek komisji
ZOFIA FASZCZEWSKA Członek komisji
IWONA GULA Członek komisji
PATRYCJA KWAŚNA Członek komisji
IRENA MAŁKA Członek komisji
JOLANTA PAPROCKA Członek komisji
PIOTR WRÓBEL Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Biegusa, Kormoranów