PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 17 - Precinct address

City Address
gm. Biskupiec Szpital Powiatowy w Biskupcu ul.Armii Krajowej 8

Obwodowa komisja wyborcza numer 17 - Commission members

Given name and family name Role
Wioletta Płoska Commission chair
Jan Weraksa Commission vicechair
Heronim Badurski Commission member
Eugenia Ćwirta Commission member
Elżbieta Kapuścińska Commission member
Krystyna Emilia Labusz Commission member
Hanna Szelkowska Commission member

Precinct boundaries

Go to top obwód odrębny