PKW - Wybory samorządowe 2006

Precinct Electoral Commissions

Obwodowa komisja wyborcza numer 11 - Precinct address

City Address
gm. Zator Dom Pomocy Społecznej "Caritas" Zator

Obwodowa komisja wyborcza numer 11 - Commission members

Given name and family name Role
Stefania Kliś Commission chair
Barbara Paluchniak Commission vicechair
Rafał Czopek Commission member
Joanna Nowak Commission member
Szymon Smreczyński Commission member
Halina Szczepanek Commission member
Barbara Zielińska Commission member

Precinct boundaries

Go to top