PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 14 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Stąporków Świetlica wiejska w Smarkowie 1b

Obwodowa komisja wyborcza numer 14 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Iwona Ewa Kusztal Przewodniczący komisji
Sylwia Kosik Zastępca przewodniczącego komisji
Agnieszka Chmielewska Członek komisji
Łukasz Kos Członek komisji
Joanna Kwiecień Członek komisji
Marta Pietrzak Członek komisji
Stefan Salata Członek komisji
Paweł Sikora Członek komisji
Zofia Wodzińska Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwa: Piasek, Smarków