PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 22 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Olkusz Szkoła Podstawowa w Osieku

Obwodowa komisja wyborcza numer 22 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Danek Ziarno Przewodniczący komisji
Wiesława Wcisło Zastępca przewodniczącego komisji
Piotr Chmist Członek komisji
Iwona Fajnkuchen Członek komisji
Helena Izdebska Członek komisji
Jacek Kamiński Członek komisji
Józefa Stochel Członek komisji
Mirosława Ziarno Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony SOŁECTWO: Osiek