PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 23 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Trzebinia Wiejski Dom Kultury w Psarach

Obwodowa komisja wyborcza numer 23 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Ewa Feliksiak Przewodniczący komisji
Zbigniew Filipek Zastępca przewodniczącego komisji
Jolanta Achtelik Członek komisji
Wiesław Dubas Członek komisji
Edyta Gąsior Członek komisji
Ewa Janik Członek komisji
Paulina Surdziel Członek komisji
Beata Śmiłek Członek komisji
Magdalena Żbik Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony Sołectwo Psary